Barszcz ukraiński – czernichowski

Ogrodnik w podróży