Grochówka po częstochowsku - produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych MRiRW.

Dieta moja pasja