MAKARON WONTON Z WARZYWAMI, GRZYBAMI MUN I SEITANEM