Nędza podawana kiedyś podawana i dziś.

Dieta moja pasja