Foodfiction #13: "Zaczarowane" jabłko w karmelu

My yellow kitchen