SZYBKA SAŁATKA Z SEREM ŻÓŁTYM

Przez żołądek do serca.