PIECZONE PODUDZIA Z WARZYWAMI

Przez żołądek do serca.